Notarius Publicus

En Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen och har till uppgift att hjälpa och bistå allmänheten att bestyrka, bevittna och legalisera handlingar samt utfärda apostille. Apostille är ett intyg som utfärdas på handlingar som ska visas upp i annat land. Stämpeln visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Lista över länder anslutna till Haag-konventionen

Vi tar emot handlingar och hanterar ärendet medan du väntar. Om det är ett ärende som har längre handläggningstid informerar vi om detta. Det går även bra att lämna handlingar och hämta upp senare under dagen eller dagen efter. För att vi ska kunna hjälpa dig krävs att du har med dig giltig legitimation. Vi översätter inga handlingar men kan hänvisa er till översättare annars rekommenderar vi er att söka efter auktoriserade översättare via Kammarkollegiet hemsida.

Vi kan hjälpa dig med följande

 • Legaliseringar
 • Bestyrka namnunderskrifter
 • Apostille
 • Bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (t ex firmatecknare eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon)
 • Fullmakter
 • Personbevis
 • Vigselbevis
 • Betyg och examensbevis inför studier eller arbete i utlandet
 • Registreringsbevis och bolagsordningar
 • Levnadsintyg, affidavit (se blankett på Migrationsverkets hemsida) 

På grund av COVID-19 krävs tidsbokning för Notarius Publicus på samtliga kontor.

Uppsala (Påvel Snickares gränd 1, 753 20 Uppsala)
Stockholm, (Flemminggatan 68, 112 45 Stockholm)
Sollentuna, (Sjöängsvägen 6, 192 72 Sollentuna)
Gävle, (Första Magasingatan 5, 803 10 Gävle)

Om ni har frågor vänligen kontakta oss på 010-16 00 685.

Vi tar emot betalning via kort eller swish.

Prislista (alla priser inkl. moms)

 • Legalisering av en namnteckning på ett dokument 200 kr
 • Legalisering av två namnteckningar på ett dokument 250 kr
 • Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 400 kr
 • Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 475 kr
 • Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original) 200 kr
 • Intygande / Affidavit (skriftlig utsaga i rättslig angelägenhet) 500 kr
 • Apostille 300 kr
 • Adoption 1500–3000 kr