Vi är SEGER

Specialister på brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.
Vi tar emot uppdrag i hela landet. Begär alltid en advokat från SEGER. 
Vi erbjuder även Notarius Publicus.

BROTTMÅL

Försvar och målsägandebiträde

FAMILJERÄTT

Ekonomisk familjerätt / familjerätt

MIGRATIONSRÄTT

Uppehålls- och arbetstillstånd

SOCIALRÄTT

LVU, LVM, LPT och LRV

AFFÄRSJURIDIK

Upprättande av avtal/ Verksamhetsöverlåtelse

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP

Ersättning för ombuds- och rättegångskostnader

Om SEGER

SEGER Advokatbyrå är specialiserad inom brottmål, familjerätt, socialrätt, asylrätt samt affärsjuridik. Vi är en allmänpraktiserande byrå med en lösningsorienterad arbetsmetod. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom våra rättsområden, särskilt i processföring i domstolarna.

Vår målsättning är att alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas genom hela rättsprocessen. Vi arbetar alltid mot en seger. Vi har kontor i Uppsala, Stockholm, Sollentuna och Gävle. Våra Våra advokater och biträdande jurister är oftast begärda och är därför verksamma i hela landet. Vi prioriterar tillgänglighet för våra klienter och ser till att eventuella frågor besvaras skyndsamt.